Przedszkole "Co słonko widziało"

Przytulimy, zabawimy, nauczymy

Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
[Bieżąca strona]  

Wychowanie religijne

Wychowanie religijne oparte jest na katolickim kalendarzu świąt liturgicznych i na Biblii; respektuje fazę uczuciowego rozwoju dziecka.

Montessori wyróżniała w nauczaniu religijności, fazę odczuć i fazę nauczania. We fazie odczuć, charakterystycznym dla okresu wczesnego dzieciństwa, dziecko może przyjmować religię szybko, kompleksowo i nieświadomie. Decydujące jest przy tym środowisko rodzinne i najbliższe otoczenie, jako obszar przeżyć i doświadczeń religijnych. Małe dziecko myśli w sposób poglądowo-symboliczny i potrzebuje symboli religijnych w najbliższym otoczeniu, dlatego w przedszkolach Montessori jest kącik religijny.

Dziecko jest wrażliwe na oznaki miłości; obraz Boga rozwija poprzez relacje z drugim człowiekiem. Religii się uczy nie tylko poprzez słowa, ale również w sposób pośredni - poprzez wspólne działanie, naukę form grzecznościowych, sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Wśród potrzeb uczuciowych małego dziecka ważne miejsce zajmuje potrzeba bezpieczeństwa. Odkrycie istnienia Bożej opieki jest dla niego radością i wzbudza w nim potrzebę modlitwy. Dzieci chcą się czuć bezpiecznie nie tylko w sferze fizycznej, chcą być ochraniane również prawem do indywidualności, chcą mieć prawo do sekretów, samodzielnych przemyśleń i spontanicznej aktywności.

Montessori uważała, że dorosłym jest potrzebny swoisty trening duchowy oczyszczający ich serca, podczas którego nabraliby głębokiej wiary w potrzebę poszanowania godności dziecka. Jest to trudne dla nas dorosłych z powodu naszych defektów, które skłaniają do poszukiwania złych tendencji, także u dzieci. Skutkiem tego jest ciągłe poprawianie i upominanie ich.

Informując dzieci o istnieniu dobra i zła, winniśmy się koncentrować na dobru i harmonii. Nie żądajmy i nie oczekujmy od dziecka zbyt wiele, lecz pamiętajmy, że dzieci w wieku od 3 do 6 lat odznaczają się nie tylko wielką wrażliwością, ale też zdolnością rozumienia rzeczy o wiele głębszą niż sądzimy.

Montessori i jej myśl pedagogiczna, się doczekały zaszczytnego wyróżnienia przez Ojca świętego Jana Pawła II, który przypomniał słowa Papieża Pawła VI, wygłoszone w 1970r. z okazji 100-lecia jej urodzin.

 

"[...] tajemnicy jej sukcesu, a w pewnym sensie samych korzeni jej zasług naukowych doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie kobiecej, która umożliwiła jej dokonanie przełomowego odkrycia dziecka i pozwoliła zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy.
Maria Montessori doskonale reprezentuje liczne kobiety, które wniosły ważny wkład w postęp kultury [...]"

[L'Osservatore Romano Nr 10(17) 1995]

 

Ostatnio modyfikowane: 2010-04-10 by aga

Komentarz
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.