Przedszkole "Co słonko widziało"

Przytulimy, zabawimy, nauczymy

Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
[Indeks :: Bieżąca strona]  

Misja

Misją naszego przedszkola jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb dzieci by umożliwić im wszechstronny i harmonijny rozwój. Pragniemy zaopatrzyć „nasze” dzieci w wiedzę, umiejętności i doświadczenia, które zapewnią im dobry start w szkole.

Według nauczycieli naszej placówki najważniejszymi potrzebami dzieci w wieku przedszkolnym są:

 • Poczucie bezpieczeństwa, bycie kochanym i całkowicie akceptowanym;
 • Ruch, zabawa i samorealizacja;
 • Zaspokojenie naturalnej, ogromnej ciekawości względem otaczającego świata;

 

Dlatego mottem naszego przedszkola jest:
przytulimy, zabawimy, nauczymy
Cel

Celem przedszkola jest wspieranie dzieci w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, formowaniu prawidłowego charakteru, umiejętności współdziałania w grupie a także pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności „szkolnych”.

Szczególną uwagę zwracamy więc na:

 • Uczenie samodzielności;
 • Rozwijanie wiary we własne siły i możliwości;
 • Wypracowanie szacunku dla pracy własnej i innych;
 • Wypracowanie zamiłowania do ciszy i pracy indywidualnej i zbiorowej w tej atmosferze;
 • Osiąganie przez dziecko długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem;
 • Wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie;
 • Uniezależnieniu od nagrody;
 • Formowanie postaw wzajemnej pomocy;
 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności;
 • Osiąganie współpracy i samodyscypliny;
 • Umiłowanie rzeczywistości i otoczenia[1].

 

Swoją codzienną pracę staramy się opierać na poszanowaniu wolności dziecka, indywidualnym podejściu do każdego podopiecznego i jego najbliższych i na wartościach chrześcijańskich.

Pragniemy wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci . Przekazujemy im to, co uważamy za najważniejsze mając jednak na uwadze pierwszeństwo rodziny w tym zadaniu.[1] Statut przedszkola „Co słonko widziało…”

Ostatnio modyfikowane: 2010-06-11 by aga

Komentarz
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.