Przedszkole "Co słonko widziało"

Przytulimy, zabawimy, nauczymy

Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
[Indeks :: O nas :: Bieżąca strona]  

Matematyka

Matematyka poprzez zabawę

Matematyka w szkole wymaga sporego wysiłku ze strony dziecka. To, czy będzie ono odnosiło sukcesy zależy od:

  • Umiejętności rozumowania na odpowiednim poziomie
  • Odporności emocjonalnej, czyli umiejętności zdobycia się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych i pełnych napięć
  • Umiejętności słuchania
  • Umiejętności liczenia

 

Aby uchronić dzieci przed niepowodzeniami szkolnymi i zapewnić im powodzenie, należy kształtować wszystkie wyżej wymienione cechy zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole. Umiejętność słuchania i odporność emocjonalna będą kształtowane nie tylko podczas zajęć przygotowujących do matematyki. Natomiast typowa edukacja matematyczna będzie realizowana w naszym przedszkolu według programu i metodyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

O wartości i możliwościach tego programu najlepiej świadczą następujące fakty: W przeciętnej klasie szkolnej 25% uczniów ma nadmierne trudności w nauce matematyki. Jeżeli w klasie znajduje się dwoje lub troje dzieci szczególnie zainteresowanych matematyką to jest to sukces. W grupie dzieci, które miały w przedszkolu edukację matematyczną według metodyki E Gruszczyk-Kolczyńskiej, ponad połowa z nich wykazuje szczególne zainteresowanie matematyką.

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze jest osobiste doświadczenie dziecka. Każde nasze dziecko będzie miało okazję do samodzielnego doświadczenia i uświadomienia sobie podstawowych prawidłowości w otaczającym je świecie i podstawowych prawidłowości matematycznych

Najpierw zajmiemy się orientacją przestrzenną. Specjalne zabawy będą wprowadzały poznawanie kierunków od własnego ciała i wdrażały dziecko do korzystania ze swej wiedzy w trakcie komunikowania się. Dzięki temu dzieci będą bezbłędnie rozumiały takie polecenia jak: „u góry po prawej”, „trzeci od lewej”, czy też „z prawej strony krzesła”. Nauczą się też widzieć otoczenie z punktu widzenia drugiej osoby.

Ćwiczenia sprzyjające dostrzeganiu rytmów i regularności pomogą dziecku zrozumieć świat, w którym żyje. Według ustalonych rytmów przebiegają wszelkie zmiany, jakie obserwujemy w przyrodzie jak i w życiu człowieka. Ćwiczenia w przekładaniu rytmów matematycznych na rytmy klaskane, rytmy w przyrodzie czy też rytmy ułożone z figur geometrycznych są doskonałą zabawą, a przy tym rozwijają abstrakcyjne myślenie i umiejętność korzystania z informacji zdobywanych w różnych dziedzinach.

Nasze przedszkolne eksperymenty, gry i zabawy dostarczą mnóstwo możliwości liczenia, mierzenia, porównywania, ważenia, klasyfikacji przedmiotów, mierzenia płynów oraz rozpoznawania figur geometrycznych i brył. Te doświadczenia owocować będą nie tylko w szkole, gdy przyjdzie do rozwiązywania zadań matematycznych, ale i w codziennych sytuacjach życiowych.

W trakcie wszystkich tych zabaw dzieci będą zachęcane do mówienia, gdyż nazywanie przedmiotów i opisywanie wykonywanych czynności wzmaga, koncentrację uwagi i pomaga dostrzegać to, co ważne. Dziecko w ten sposób lepiej czuje sens tego, co robi.

 

Ostatnio modyfikowane: 2008-02-11 by Anonim

Komentarz
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.